Oostelijk havengebied

Oostelijk havengebied

Eind vorige eeuw gaf het gemeentebestuur van Amsterdam het Oostelijk Havengebied vrij voor woningbouw. Het unieke van het gebied moest behouden blijven: de combinatie van land en water. De havenbekkens mochten onder geen voorwaarde gedempt worden. Op de pieren zijn nu woonbuurten verrezen met een stedelijk karakter, dichtbij de binnenstad.

Ca. 10.000 woningen zijn er in dit gebied gebouwd.

eilanden

Op het KNSM-eiland is gekozen voor een ‘waterfront’ zoals dat hoort in een haven. Jo Coenen werkte het plan van de dienst Ruimtelijke Ordening uit. Hij heeft het accent gelegd op grote maten en een sterke onderlinge samenhang van robuuste gebouwen. De sfeer van de havens en de pakhuizen bleef hierbij behouden.

Het plan voor het Java-eiland is van Sjoerd Soeters. Ook weer naar een ontwerp van de dienst Ruimtelijke Ordening. Zijn ontwerp is een reactie op de kolossale gebouwen van het KNSM-eiland, dat in het verlengde van het Java-eiland ligt. Als voorbeeld koos hij de Amsterdamse grachtengordel.

Voor het eiland Sporenburg en Borneo ontwierp West 8 een vernieuwend stedenbouwkundig plan met nieuwe woningtypologieën. Dit plan schreef een compacte woonwijk in laagbouw voor. Deze laagbouw in hoge dichtheid staat in een mooi contrast met het uitgestrekte water om de eilanden heen. Een enkel megablok onderbreekt af en toe de lage en dichte huizenmassa, zoals een kathedraal in een oude binnenstad.

Innovatie

Het stedenbouwkundig plan voor de Oostelijke Handelskade is opgedeeld in verschillende projectgebieden. Aan de inrichting van de openbare ruimte, bouwhoogte en de architectuur zijn uniforme eisen gesteld. Hierdoor straalt het gebied één geheel uit. Sinds 1998 worden op de Oostelijke Handelskade door een aantal erfpachters (ontwikkelaars) parallelle bouwactiviteiten ontplooid. De voortgang dient zo goed mogelijk te worden gegarandeerd.