ijburg

een nieuwe stadswijk van Amsterdam

IJburg

In het IJmeer aan de oostzijde van Amsterdam worden op zeven nieuwe eilanden 18.000 woningen gebouwd voor 45.000 mensen. De helft van het project – IJburg eerste fase – is met ca. 9000 woningen nu gerealiseerd. Ieder eiland heeft zijn eigen karakter.

eilanden

Op Steigereiland, ook wel de kraamkamer van IJburg genoemd, is veel welstandsvrije bouw. In de waterbuurt zijn drijvende woningen te bewonderen. Ongeveer de helft hiervan is ook welstandsvrij.

Het Haveneiland is met zijn robuuste bouwblokken heel stedelijk opgezet. Ieder bouwblok heeft een ander ontwerp, wat zorgt voor een grote diversiteit. Deze diversiteit, de combinatie van hoog- en laagbouw met de gavarieerde binnenhoven en de brede grachten met de prachtige bruggen geven de architectuur een bijzondere spanning.

Op de Rieteilanden vinden we wat lagere en veelal luxueuzere bouw. Villa’s onder architectuur met in de achtertuin tussen het riet een steigertje.

Innovatie

Inmiddels wordt er hard gewerkt aan de tweede fase. Op het 22 metende Centrumeiland is de bouw gestart. De milieurregels zijn opnieuw aangescherpt. Zo wordt dit eiland 30 cm hoger dan het Haveneiland. De hoogte van het eiland moet namelijk aangepast worden aan het maximum waterniveau. Bovendien is hier een CO2 neutrale bouw vereist.
Zomer 2018 wordt gestart met de aanleg van het Strandeiland.