Contact IJburg NU! - +31.204422913 - +31.655753143 - info@ijburgnu.nl
international
IJBURG – een nieuwe stadswijk van Amsterdam

In het IJmeer aan de oostzijde van Amsterdam worden op zeven nieuwe eilanden 18.000 woningen gebouwd voor 45.000 mensen. De helft van het project – IJburg eerste fase - is met ca. 9000 woningen nu bijna gerealiseerd. Ieder eiland heeft zijn eigen karakter.

Op Steigereiland, ook wel kraamkamer van IJburg genoemd, is veel welstandsvrije bouw. In de waterbuurt zijn drijvende woningen te bewonderen. Ongeveer de helft hiervan is ook welstandsvrij.

Het Haveneiland is met zijn robuuste bouwblokken heel stedelijk opgezet. Ieder bouwblok heeft een ander ontwerp, wat zorgt voor een grote diversiteit. Deze diversiteit, de combinatie van hoog- en laagbouw met de gevarieerde binnenhoven en de brede grachten met de prachtige bruggen geven de architectuur een bijzondere spanning.

Op de Rieteilanden vinden we wat lagere en veelal luxueuzere bouw. Villa’s onder architectuur met in de achtertuin tussen het riet een steigertje.

Overal in IJburg is het water aanwezig.

In de tweede helft van 2009 wordt gestart met het landmaken voor IJburg tweede fase. Deze zal bestaan uit Centrumeiland, Middeneiland, Strandeiland en Buiteneiland.

Oostelijk havengebied

Eind vorige eeuw gaf het gemeentebestuur van Amsterdam het Oostelijk Havengebied vrij voor woningbouw. Het unieke van het gebied moest behouden blijven: de combinatie van land en water. De havenbekkens mochten onder geen voorwaarde gedempt worden. Op de pieren zijn nu woonbuurten verrezen met een stedelijk karakter, dichtbij de binnenstad.

Ca. 10.000 woningen zijn er in dit gebied gebouwd.


Op het KNSM-eiland is gekozen voor een ‘waterfront’ zoals dat hoort in een haven. Jo Coenen werkte het plan van de dienst Ruimtelijke Ordening uit. Hij heeft het accent gelegd op grote maten en een sterke onderlinge samenhang van robuuste gebouwen. De sfeer van de havens en de pakhuizen bleef hierbij behouden.

Het plan voor het Java-eiland is van Sjoerd Soeters. Ook weer naar een ontwerp van de dienst Ruimtelijke Ordening. Zijn ontwerp is een reactie op de kolossale gebouwen van het KNSM-eiland, dat in het verlengde van het Java-eiland ligt. Als voorbeeld koos hij de Amsterdamse grachtengordel.

Voor het eiland Sporenburg en Borneo ontwierp West 8 een vernieuwend stedenbouwkundig plan met nieuwe woningtypologieën. Dit plan schreef een compacte woonwijk in laagbouw voor. Deze laagbouw in hoge dichtheid staat in een mooi contrast met het uitgestrekte water om de eilanden heen. Een enkel megablok onderbreekt af en toe de lage en dichte huizenmassa, zoals een kathedraal in een oude binnenstad.

Het stedenbouwkundig plan voor de Oostelijke Handelskade is opgedeeld in verschillende projectgebieden. Aan de inrichting van de openbare ruimte, bouwhoogte en de architectuur zijn uniforme eisen gesteld. Hierdoor straalt het gebied één geheel uit. Sinds 1998 worden op de Oostelijke Handelskade door een aantal erfpachters (ontwikkelaars) parallelle bouwactiviteiten ontplooid. De voortgang dient zo goed mogelijk te worden gegarandeerd.